به خدمت گیری تکنولوژی اینترنت در محیط‌های آموزشی

خبرگزاری پانا+

هم‌زمان با پدیده گلوبالیزه شدن جهان، جهان به‌شدت در حال دیجیتال شدن می‌باشد. همان‌طور که ظهور عصر ارتباطات و اینترنت به پدیده جهانی‌شدن کمک می‌کند پدیده گلوبالیزه شدن هم اهمیت روزافزون اینترنت را به‌عنوان بستر نوآوری و توسعه و توانمند کردن انسان‌ها تسهیل می‌نماید.

تلگرام

ابزار رسانه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author