حساب بانکی ام مسدود نشده / به دلیل اختلاف نظر با وزیر استعفا کردم

حساب بانکی ام مسدود نشده / به دلیل اختلاف نظر با وزیر استعفا کردم

خبرگزاری فارس: حساب بانکی ام مسدود نشده / به دلیل اختلاف نظر با وزیر استعفا کردم

مدیرعامل سابق بیمه ایران با تاکید بر اینکه هر گونه پرداخت تسهیلات و حقوق و مزایا در بیمه ایران با نظارت سازمان‌های نظارتی انجام می‌شود، علت استعفای خود را اختلاف نظر کارشناسی با وزیر اقتصاد درباره جابه‌جایی دو عضو هیات مدیره این شرکت عنوان می‌کند.

حساب بانکی ام مسدود نشده / به دلیل اختلاف نظر با وزیر استعفا کردم

(image)

مدیرعامل سابق بیمه ایران با تاکید بر اینکه هر گونه پرداخت تسهیلات و حقوق و مزایا در بیمه ایران با نظارت سازمان‌های نظارتی انجام می‌شود، علت استعفای خود را اختلاف نظر کارشناسی با وزیر اقتصاد درباره جابه‌جایی دو عضو هیات مدیره این شرکت عنوان می‌کند.

حساب بانکی ام مسدود نشده / به دلیل اختلاف نظر با وزیر استعفا کردم

دانلود موزیک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author