شهادت صادق آل محمد بر تمامی مسلمین جهان تسلیت باد.

شهادت صادق آل محمد بر تمامی مسلمین جهان تسلیت باد.

سلام من به مدينه، به غربت صادق سلام من به بقيع و به تربت صادق سلام من به مدينه، به آستان بقيع سلام من به بقيع و کبوتران بقيع سلام من به مزار مطهر صادق که مثل ماه درخشد به آسمان بقيع…

شهادت صادق آل محمد بر تمامی مسلمین جهان تسلیت باد.

سلام من به مدينه، به غربت صادق سلام من به بقيع و به تربت صادق سلام من به مدينه، به آستان بقيع سلام من به بقيع و کبوتران بقيع سلام من به مزار مطهر صادق که مثل ماه درخشد به آسمان بقيع…
شهادت صادق آل محمد بر تمامی مسلمین جهان تسلیت باد.

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author