مدرسه یا محل کسب؟!

مدرسه یا محل کسب؟!

مدرسه

دیگر باید چه بلاهایی بر سر مدارس بیاید که باورکنیم اوضاع وخیم است؟ اگر بگویند می‌خواهند درحیاط مدارس مغازه بسازند تا خودشان خرجشان را دربیاورند، تائید می‌کنید که اوضاع واقعا بحرانی است؟

مدرسه یا محل کسب؟!

(image)

دیگر باید چه بلاهایی بر سر مدارس بیاید که باورکنیم اوضاع وخیم است؟ اگر بگویند می‌خواهند درحیاط مدارس مغازه بسازند تا خودشان خرجشان را دربیاورند، تائید می‌کنید که اوضاع واقعا بحرانی است؟

مدرسه یا محل کسب؟!

فروش بک لینک

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author