نماینده تهران :تغییر بانک عامل فرهنگیان را نهایی می‌کنیم

نماینده تهران :تغییر بانک عامل فرهنگیان را نهایی می‌کنیم

تغییر بانک عامل فرهنگیان را نهایی می‌کنیم

عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: در تلاش هستیم تا تغییر بانک عامل فرهنگیان را نهایی کنیم. بانک مذکور متناسب با حجم گردش مالی فرهنگیان به آن‌ها خدمات و تسهیلات ارائه نمی‌کند.

نماینده تهران :تغییر بانک عامل فرهنگیان را نهایی می‌کنیم

(image)

عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: در تلاش هستیم تا تغییر بانک عامل فرهنگیان را نهایی کنیم. بانک مذکور متناسب با حجم گردش مالی فرهنگیان به آن‌ها خدمات و تسهیلات ارائه نمی‌کند.

نماینده تهران :تغییر بانک عامل فرهنگیان را نهایی می‌کنیم

مرجع توریسم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author