in مدرسه دانش

واکنش آموزش و پرورش با عوامل شوخی با دانش آموز اصفهانی

واکنش آموزش و پرورش با عوامل شوخی با دانش آموز اصفهانی

واکنش آموزش و پرورش با عوامل شوخی با دانش آموز اصفهانی

مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: مقصران شوخی بی جا با دانش آموز اصفهانی و انتشار فیلم آن در فضای مجازی تا روز پنج شنبه شناسایی و معرفی می شوند.

واکنش آموزش و پرورش با عوامل شوخی با دانش آموز اصفهانی

(image)

مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: مقصران شوخی بی جا با دانش آموز اصفهانی و انتشار فیلم آن در فضای مجازی تا روز پنج شنبه شناسایی و معرفی می شوند.

واکنش آموزش و پرورش با عوامل شوخی با دانش آموز اصفهانی

Related Posts

Written By:

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *