کلاف سردرگم افزایش حقوق فرهنگیان

کلاف سردرگم افزایش حقوق فرهنگیان

خبرگزاری فارس: حضور معلمان ابتدایی پایتخت در مدارس تا ۲۰ خرداد

چندی قبل بود که خبر «افزایش ۶۷ درصدی حقوق معلمان»، موجی از واکنش‌ها را با خود به همراه داشت

کلاف سردرگم افزایش حقوق فرهنگیان

(image)

چندی قبل بود که خبر «افزایش ۶۷ درصدی حقوق معلمان»، موجی از واکنش‌ها را با خود به همراه داشت

کلاف سردرگم افزایش حقوق فرهنگیان

wolrd press news

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author