محدودیت جنسیتی برای استخدام در آموزش و پرورش وجود ندارد/ به‌کارگیری بازنشستگان در صورت تمایل
description

محدودیت جنسیتی برای استخدام در آموزش و پرورش وجود ندارد/ به‌کارگیری بازنشستگان در صورت تمایل

محدودیت جنسیتی برای استخدام در آموزش و پرورش وجود ندارد/ به‌کارگیری بازنشستگان در صورت تمایلاقتصاد آنلاین محدودیت جنسیتی برای استخدام …
اعتبارات عمرانی آموزش‌وپرورش همدان 30 درصد افزایش یافت
description

اعتبارات عمرانی آموزش‌وپرورش همدان 30 درصد افزایش یافت

اعتبارات عمرانی آموزش‌وپرورش همدان 30 درصد افزایش یافتتسنیم اعتبارات عمرانی آموزش‌وپرورش همدان 30 درصد افزایش یافت تسنیماعتبارات عمرانی آموزش‌وپرورش همدان …
وجود یک هزار کلاس درس خشتی در کشور/آموزش و پرورش از ظرفیت خیرین برای استانداردسازی کلاس ها استفاده کند
description

وجود یک هزار کلاس درس خشتی در کشور/آموزش و پرورش از ظرفیت خیرین برای استانداردسازی کلاس ها استفاده کند

وجود یک هزار کلاس درس خشتی در کشور/آموزش و پرورش از ظرفیت خیرین برای استانداردسازی کلاس ها استفاده کندمردم نیوز …
پرداخت بخشی از مطالبات فرهنگیان تا اول مهر/ معوقه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی آموزش و پرورش/ وجود ۱۰۰۰ کلاس خشت و گلی در کشور
description

پرداخت بخشی از مطالبات فرهنگیان تا اول مهر/ معوقه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی آموزش و پرورش/ وجود ۱۰۰۰ کلاس خشت و گلی در کشور

پرداخت بخشی از مطالبات فرهنگیان تا اول مهر/ معوقه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی آموزش و پرورش/ وجود ۱۰۰۰ کلاس خشت و …