لزوم استفاده از روانشناسی تحصیلی کودک

سنین کودکی بهترین زمان برای آموختن و پیشرفت تحصیلی قلمداد می شود از آنجا که آموزش و یادگیری در سنین کودکی به نوشتن بر روی تخت سنگی تشبیه شده که برای همیشه در ذهن ماندگار است اما یادگیری در سنین بالاتر را به نوشتن بر روی آب روان تشبیه کرده اند که هیچ ماندگاری ندارد و در ذهن باقی نمی ماند. طبق اطلاعات به دست آمده از روانشناسان بزرگ دنیا ثابت شده موفقیت در دوران راهنمایی و مقاطع بالاتر در دروسی مانند ریاضیات و فیزیک و هندسه به آموزش یک سری از فنون در کودکی بر می گردد . نه این که از همان سنین پایین به آنها ریاضی آموزش داد اما با راه های دیگری می توان این نقطه از مغز را قوت بخشید تا در آینده در این دروس موفق باشد.

همچنین تقویت در دروس حفظی که پا به پای دروس یادگیری بر تحصیل کودک لازم است ، نیازمند فعالیت و کار با کودک در زمینه های دیگر است. تا در دوران تحصیل با مشکلات یادگیری کتب درسی مواجه نشود. پس برای پیشرفت تحصیلی کودکان خود در آینده از همین لحظه باید شروع کرد تا دیر نشده دست به کار شوید .

لزوم استفاده از روانشناسی تحصیلی کودک
لزوم استفاده از روانشناسی تحصیلی کودک
label,

About the author