شرایط ثبت نام مدرسه نمونه دولتی

شرایط ثبت نام مدارس نمونه دولتی 97 – 98

ملاک ثبت نام برای دانش آموزان پایه ششم ابتدایی در آزمون ورودی دبیرستانهای نمونه دولتی دوره اول متوسطه:

کسب مقیاس “خیلی خوب” در تمام دروس و یا مقیاس “خوب” در یک درس و “خیلی خوب” در سایر دروس در نوبت اول در سال تحصیلی است، بنابراین کلیه نمرات نوبت اول پایه ششم ابتدایی دانش آموز باید خیلی خوب باشد . البته اگر حداکثر یکی از نمرات خوب و بقیه نمرات خیلی خوب باشد هم مشکلی برای ثبت نام وجود ندارد اما برای کسانی که این شرایط را نداشته باشند حتی درصورتی که ثبت نام اینترنتی انجام دهند، کارت ورود به جلسه صادر نخواهد شد.

البته این شرط فقط برای ثبت نام است و برای شرکت در آزمون، نمرات نوبت دوم پایه ششم دانش آموز هم مورد ملاک قرار می گیرد بطور کلی تنها کسانی مجاز به ثبت نام خواهند بود که نمرات نوبت دومشان هم مطابق مقررات ذکر شده باشد.

ملاک ثبت نام برای دانش آموزان پایه نهم در آزمون ورودی دبیرستانهای نمونه دولتی دوره دوم و هنرستان های فنی و حرفه‌ای نمونه دولتی:
برای ثبت نام در مدارس نمونه دولتی نهم به دهم باید معدل دانش آموز در امتحانات نوبت اول پایه نهم حداقل 17 شده باشد. با توجه به این موضوع که زمان ثبت نام و توزیع کارت ورود به جلسه قبل از امتحانات نوبت دوم است، اگر معدل نوبت اول شما بیشتر از 17 باشد شرایط ثبت نام نمونه دولتی نهم به دهم را دارید. اما بنا بر شرایط نهایی آزمون، نمرات نیمسال دوم دانش آموز هم ملاک قرار می گیرد که تنها کسانی مجاز به شرکت در آزمون هستند که معدل کل آن‌ها بالای 17 شده باشد .

تابعیت ایرانی:
داشتن تابعیت ایرانی یکی دیگر از شرایط و ضوابط ثبت نام مدارس نمونه دولتی است. چنانچه دانش آموز خارج از ایران باشد با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل و سایر مدارک مورد نیاز، توسط وکیل دانش آموزان ثبت نام انجام می شود.

سهمیه منطقه:
رقابت علمی برای ورود در رشته های هنرستان و فنی حرفه ای نمونه دولتی سهمیه منطقه ای ندارد. بنابراین دانش آموزان شهر و شهرستان، به یک اندازه دارای سهمیه منطقه برای قبولی در آزمون هستند.

کارت ورود به جلسه آزمون مدارس نمونه دولتی:

یکی از دغدغه های والدین و دانش آموزان دریافت کارت ورود به جلسه است. سه روز قبل از تاریخ برگزاری آزمون کارت ورود به جلسه آماده تحویل است. از آنجا که این کارت‌ها توسط آموزش و پرورش صادر می شود، در اختیار مدارس ابتدایی و متوسطه دوره اول و دوم محل تحصیل هر دانش آموز قرار می گیرد و از طریق مدارس مربوطه به دست دانش آموز می‌رسد.

label,

About the author