اجرای‌طرح‌تحقیق‌و‌تفحص‌از‌صندوق‌ذخیره‌فرهنگیان
description

اجرای‌طرح‌تحقیق‌و‌تفحص‌از‌صندوق‌ذخیره‌فرهنگیان

اجرای‌طرح‌تحقیق‌و‌تفحص‌از‌صندوق‌ذخیره‌فرهنگیان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با انتقاد از شرایط نامناسب معیشتی بازنشستگان و فرهنگیان ، گفت: …